News > Pressemeldinger ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Ny Studie av UNEP og INTERPOL Viser at den Samlede Verdien av Miljøkriminalitet er opp til US$ 213 Milliarder Hvert År
Nairobi, 25. Juni 2014 – Global miljøkriminalitet, med en samlet Verdi på opp til US$ 213 Milliarder hvert år, bidrar til å finnansiere kriminelle organisasjoner, militser og terroristgrupper og truer mange lands sikkerhet og bærekraftig utvikling i følge en ny rapport fra de forente nasjoner miljøprogram (UNEP) og INTERPOL.
Tirsdag 24 jun 2014
NYTT GLOBALT PARTNERSKAP SLÅR SAMMEN KREFTER TIL FORDEL FOR SUNNE HAV
SINGAPORE/ARENDAL, 24 februar 2012 – En sterk koalisjon av regjeringer, internasjonale organisasjoner, grupper fra det sivile samfunn og private interesser går sammen under banneret til Global Partnership for Oceans for å løse godt dokumenterte problemstillinger knyttet til overfiske og degradering og tap av habitat.
Mandag 27 feb 2012
“Hubber” for verdens dyreliv er truet
Bergen, 21. november 2011 – Jordkloden er dekket av milliarder av usynlige trekk for dyr på vandring. På land, i vann og i luften er ulike arter avhengig av tilgang på noen kritiske områder som muliggjør deres årlige trekk mønstrer. Disse er såkalte ”hubber” for verdens dyreliv og er avgjørende for at dyr i bevegelse både skal kunne skaffe seg næring og kunne reprodusere – manglende tilgang til et slikt område kan true hele populasjoner.
Mandag 21 nov 2011
Isbreer i sørlige Sør-Amerika og Alaska smelter raskere enn breer i Europa, sier ny UNEP rapport
Cancún/Nairobi/Arendal, 7. desember 2010 – Isbreer i Patagonia, som dekker deler av Argentina og Chile, etterfulgt av breer i Alaska og dets fjellkjeder langs kysten, har blitt redusert raskere og over lengre tid enn breer i andre deler av verden.
Tirsdag 07 des 2010
Ny rapport presenterer grafisk framstilling av klimaendringer for Latin-Amerika og Karibia
Cancún (Mexico) og Arendal (Norge), 6. desember 2010 - Utfordringene som klimaendringer utgjør for Latin-Amerika og Karibia har blitt presentert i grafisk detalj i en ny publikasjon av FNs miljøprogram (UNEP). Ved hjelp av diagrammer, grafer og kart viser Vital Climate Change Graphics for Latin America and the Caribbean de viktigste tegnene på klimaendringer i regionen, deres fysiske virkninger (for eksempel miljøskader og en økning i sykdommer), og beregner dagens nivåer av klimagassutslipp og muligheter for å redusere disse.
Mandag 06 des 2010
UNEP-rapport maner til globalt samarbeid for å bevare det biologiske mangfoldet i Arktis
Nagoya og Arendal, 27. oktober 2010 - Arktis opplever noen av de raskeste miljøendringene på planeten. Mens dette gir enorme utfordringer for bevaring av biologisk mangfold, gir det også muligheter for å styrke samarbeidet mellom nasjoner og reformere miljøpolitikken for å møte utfordringene i det 21. århundre, ifølge en ny rapport fra FNs miljøprogram (UNEP).
Torsdag 28 okt 2010
Ny UNEP- rapport — Dead Planet: Living Planet — argumenterer økonomisk for reparasjon av skadet og degradert natur
3. juni 2010 — Gjenoppretting av tapte og ødelagte økosystemer, fra skog og ferskvann til mangrover og våtmark — kan utløse flere millioner dollar i avkastning, generere arbeidsplasser og bekjempe fattigdom, ifølge en ny rapport utarbeidet av FNs miljøprogram (UNEP).
Torsdag 03 jun 2010
Fremtiden for gorillaer i Afrika er usikker
Doha, 24. mars 2010 – Gorillaer kan i stor grad ha forsvunnet fra store deler av Kongo-bassenget ved midten av 2020-tallet, med mindre det gripes inn raskt for å sikre leveområder og motarbeide krypskyting, sier FN og Interpol – verdens største internasjonale politiorganisasjon.
Onsdag 24 mar 2010
På tide å lege den globale flodbølgen av sykt vann
22. mars 2010, Nairobi og Rio de Janeiro – Å omforme avløpsvann fra å være en stor helse- og miljøfare til å bli en ren, trygg og økonomisk attraktiv ressurs fremstår som en hovedutfordring i det 21. århundre.
Mandag 22 mar 2010
Sunne hav er den nye nøkkelen til å bekjempe klimaendringer
Cape Town, Nairobi, Roma, Paris, Arendal – Et 'blått karbon'-fond som kunne investere i vedlikehold og rehabilitering av viktige marine økosystemer bør vurderes av regjeringer som er opptatt av å bekjempe klimaendringer.
Onsdag 14 okt 2009
Hopp i vannet for å redde havene
Arendal, 8.juni 2009 - Fra og med 2009 er “Verdenshavenes Dag” offisielt erklært av FN den 8. juni hvert år.
Mandag 08 jun 2009
Investerer i karbonfangst og -lagring på naturens egen måte
Arendal/ Mexico by/ Nairobi, 5. juni 2009 – Å øke investeringene i vern, rehabilitering og forvaltning av Jordas skoger, torvmyrer, jordsmonn og andre viktige økosystemer kan gi betydelige kutt i produksjonen av drivhusgasser og forhindre enda mer av disse gassene fra å slippe ut i atmosfæren, sier en ny rapport fra FNs Miljøprogram (UNEP).
Fredag 05 jun 2009
Millioner av mennesker over hele verden står sammen om å bekjempe klimaendringer på Verdens Miljødag 2009
Arendal/Nairobi, mandag 1. juni 2009 – Mennesker over hele verden vil gå sammen for planeten 5. Juni, Verdens Miljødag 2009, med en sterk oppfordring til handling for miljøet bare seks måneder før FNs avgjørende klimaforhandlinger i København.
Mandag 01 jun 2009
Utviklingsland møtte fristen for den siste omfordelingen av territorier siden kolonitida
13. mai 2009 var dato for en av de viktigste milepæler i å definere det nye politiske kartet for verdenshavene. Det var inntil i går at flesteparten av statene som har signert FNs Havrettskonvensjon hadde mulighet til å legge frem dokumentasjon om den ytre grensen for sin kontinentalsokkel, som er det ytterste området hvor kyststater har suverene rettigheter over havbunnen og dens verdier (for eksempel olje, gass og mineraler) samt miljøressurser (for eksempel unike økosystemer og biologisk mangfold).
Torsdag 14 mai 2009
Truslene mot miljøet kan håndteres av naturbaserte virksomheter for fattige på landsbygda
Flere naturbaserte virksomheter kan bety høyere inntekter for de av verdens fattige som bor på landsbygda. Metoden, som skisseres i Rapport om Verdens Ressurser 2008, kan også forbedre en fattig landsbygds motstandsdyktighet overfor farer som truer samfunn og miljø, som for eksempel klimaendringer.
Fredag 07 nov 2008
Nyhetsbrev fra FN-byen
Flere spennende prosjekter stod på agendaen, under møte i styringsgruppa i FN-byen onsdag 27. august 2008.
Onsdag 27 aug 2008
UNEP/GRID-Arendal markerer Verdens miljødag med gode råd til et klimanøytralt liv!
I forbindelse med Verdens miljødag den 5.juni, lanserer Fn’s miljøprogram en GRID-Arendal produsert håndbok for et klimanøytralt liv. Boken, som foreløping ikke er oversatt til norsk, gir konkrete og gjennomførbare råd og vink til hvordan land, regioner, kommuner og ikke minst - du og jeg, med enkle grep kan redusere vårt CO2 forbruk.
Onsdag 04 jun 2008
FN-byen får egne nettsider
Fra og med i dag er FN-byens egne hjemmesider tilgjengelige på www.fnbyen.no Vi vet at det er stor interesse for aktiviteter og nyheter i tilknytning til FN-byen og er derfor glade for at vi nå har en kanal som oppdateres jevnlig og er lett tilgjengelig for alle.
Torsdag 01 nov 2007
UNEP/GRID-Arendal følger Stoltenbergs oppfordring om CO2 kompensansjon ved flyreiser
I sin nyttårstale oppfordrer Statsminister Jens Stoltenberg alle bedrifter til å kompensere for sine flyreiser ved å kjøpe klimakvoter. Som første bedrift i Norge inngikk GRID-Arendal før jul en avtale med reisebyrået HRG Nordic og Naturvernforbundet om CO2 kompensasjon ved flyreiser. Avtalen sørger for at GRID-Arendal kompenserer for sine CO2 utslipp ved flyreiser gjennom klimatiltak i Sentral-Asia, Kaukasus og Øst-Europa.
Tirsdag 16 okt 2007
De menneskeskapte klimaendringene er udiskutable, sier FN’s klimapanel
FN’s Klimapanel (IPCC) har i arbeidet med rapporten lagt avanserte klimamodeller til grunn for sine resul tater og dette sammen med enorm tilgang på data og forskning har ført til sikre resul tater og lite uenighet blandt forskerne om hvordan og hvorfor jorden varmes opp. Det er i år mye bredere enighet blandt forskerne enn det var da Klimapanelet la frem sin siste rapport i 2001 (90 % sannsynlig).
Tirsdag 16 okt 2007
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)